Choď na obsah Choď na menu
 


Články

Stránka:

-je maximálne poctivo a seriózne spracovaná podľa serióznych historických prameňov a podľa učenia Biblie

-sa dištancuje od spojitosti a akýmikoľvek náboženského spoločenstva a vyzýva predovšetkým k individuálnemu čítaniu Biblie a tak si budovať pravú vieru

 

Podrobne rozoberáme aj Biblické učenie o Duchu Svätom

Stránka upozorňuje na návrat k zabudnutej viere prvých kresťanov, definuje ich vieru

 

Príspevky

Ježiš Kristus nie je pohanský boh v trojici

31. 5. 2013

| Komentáre: 0

| Rubrika: Články

úryvok z článku

Asýrska cirkev – jej kritika

Ide o nestoriánsku cirkev. Nestor naozaj pravovernú monoteistickú teológiu. Veľmi ma potešilo, že existuje Nestoriánska Asýrska cirkev až do dnes. Bol som z toho plný eufórie a mal som sa chuť aj stať členom tejto cirkvi. Ale ako som ju začal spoznávať, videl som len samé sklamania. Súčasná moderná asýrska cirkev zrádza Krista ako sa len dá a opúšťa pravoverné učenie Ježiša Krista a jeho apoštolov, ignorujú učenie Biblie. Asýrska cirkev hoci Nestorovo učenie oficiálne neodvolala, neoficiáne, prakticky uznávajú trojičnú teológiu štandardných cirkví. To je ale vážna zrada Krista.

 

 

Nicejský koncil a utajená história cirkvi

31. 5. 2013

| Komentáre: 0

| Rubrika: Články

Zdá sa Vám nejaká náhoda, že existuje tak záhadne málo kresťanskej literatúry napísanej pred NK? To žiadna náhoda nie je!!! Ani cisár Nero toľko škody nenarobil kresťanstvu ako Konštantín. Historické pramene jasne hovoria, že všetká monoteistická (ariánska) literatúra musela byť spálená. Kto by držal monoteistickú (ariánsku) literatúru, dostal by trest smrti!!! Tak sa to jednoznačne hovorí v historických prameňoch. Ale čo to znamenalo? To znamenalo to, že sa spálila úplne všetká literatúra všetkých kresťanov, všetkých cirkevných otcov, všetkých duchovno cirkevných intelektuálov, biskupov z pred časov NK (chvalabohu okrem Biblie)!!!!!!

 

Kauza Róbert Bezák

19. 12. 2012

| Komentáre: 0

| Rubrika: Články

A vďaka veľkej Božej milosti, ktorá sa vznáša nad Slovenskom,došlo aj ku kauze Róberta Bezáka. Farizejskí katolíci si veľmi namýšľali ako to všetko perfektne v RKC funguje. Navonok RKC na Slovensku veľmi dobre fungovala, ale v skutočnosti bola vo vnútornom rozklade.

 

Prosba o pomoc – zrušiť sektu Kresťanské spoločenstvo milosť

11. 3. 2012

| Komentáre: 137

| Rubrika: Články

Prosba o pomoc – zrušiť sektu Kresťanské spoločenstvo milosť

Kto z vás má príbuzného alebo známeho právnika, navrhnite mu, aby sa začal dobrovoľne venovať sekte KS milosť.

Dobré by bolo, aby sa našiel nejaký právnik,

ktorý by bol ochotný vybavovať a chodiť po súdoch,

s cieľom právnou cestou dostať pastorov KS milosť za mreže, nakoľko páchajú vážne trestné činy ubližovania na psychickom zdraví členov sekty.

 

 

jezis-kristus-varovanie.webnode.sk neverte falošným posolstvám

28. 2. 2012

| Komentáre: 82

| Rubrika: Články

Táto falošná vizionárka má, tzv. „schopnosť videnia do duchovného sveta“ (SVDS). Samotná táto schopnosť nie je hriechom nie je ničím zlým, avšak takýto ľudia často prežívajú halucinácie, falošné videnia falošné vízie.

Takýto ľudia si potom často namýšľajú, akí sú super vizionári

 Vizionárka nevidí vízie ani od Boha, ani od diabla, ani si ich sama úmyselne nevymýšľa,

ona len vidí extatické halucinácie, kvôli SVDS,

 

Hovorenie v jazykoch

20. 5. 2011

| Komentáre: 7

| Rubrika: Články

Hovorenie v jazykoch je už omnoho vyššia charizma ako len schopnosť vidieť do duchovného sveta – schopnosť zhovárať sa s anjelmi, prípadne aj s Ježišom v jeho ľudskej podstate.

 

Charizmy a charizmatici

18. 5. 2011

| Komentáre: 10

| Rubrika: Články

Charizmatici sú ľudia, spravila so schopnosťou vnímania duchovného sveta.Charizmatikom sa stáva človek, za podmienok, že pravidelne dlhodobo niekoľko rokov sa kontemplatívne modlí a žije čnostným životom (myslím, že takýchto charizmatikov je percentuálne veľmi málo).Alebo sa s touto schopnosťou človek narodí (ich je viac). Takýto človek má výnimočnú schopnosť nie, že je bližšie k Bohu, ale že je schopný vnímať duchovný svet. Preto sa s takéhoto človeka najčastejšie stáva horšom prípade okultista, liečiteľ (keďže má k tomu duchovnému svetu tak blízko) teda idea stranu zla.